martes, 6 de octubre de 2020

Felicidades a Sonia Pulido, profesora del Postgrado de Ilustración Creativa y GANADORA Premio Nacional de Ilustración 2020!


Muchas felicidades a Sonia Pulido (@sonia_pulido_illustration) nuestra profesora de ilustración para Prensa del Postgrado de Ilustración Creativa y flamante GANADORA del Premio Nacional de Ilustración 2020!! Muy orgullosos de ella! y de todos los alumnos pasados y presentes que han beneficiado de su talento como ilustradora y profesora!

elperiodico


Sonia Pulido, professora del Postgrau en Il·lustració creativa i tècniques de comunicació visual d'EINA, ha estat guardonada amb el Premi Nacional d'Il·lustració 2020 per la seva «llarga trajectòria» i «enorme capacitat de creació», segons comunicava en una piulada el ministre de cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. En conèixer la notícia Sonia ha comentat a EINA: "Estic molt sorpresa i molt emocionada, no ho esperava, la veritat. És un premi que donen col·legues de professió, i el que em creuen mereixedora d'aquest guardó, em fa molt feliç, i m'anima a seguir treballant amb més convenciment si cap. És un dia molt feliç, i només puc donar les gràcies". 

 Sonia Pulido és Il·lustradora i llicenciada en Belles Arts. Les seves il·lustracions han estat publicades, entre molts altres, a The New Yorker, The New York Times, The Wall Street Journal, AD France, El País. La seva obra ha rebut premis de múltiples institucions com la Society of Illustrators (Institutional Gold Medal, Book winner, Editorial winner). 

https://soniapulido.com/ 
 . . . . . . 

Sonia Pulido, Premio Nacional de Ilustración 2020 Sonia Pulido, profesora del Postgrado en Ilustración creativa y técnicas de comunicación visual de EINA, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ilustración 2020 por su «la larga trayectoria» y «enorme capacidad de creación», según comunicaba en un tuit el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. 

Al conocer la noticia Sonia ha comentado a EINA: “Estoy muy sorprendida y muy emocionada, no lo esperaba, la verdad. Es un premio que dan colegas de profesión, y el que me creen merecedora de este galardón, me hace muy feliz, y me anima a seguir trabajando con más convencimiento si cabe. Es un día muy feliz, y sólo puedo dar las gracias”. 

Sonia Pulido es Ilustradora y licenciada en Bellas Artes. Sus ilustraciones han sido publicadas, entre muchos otros, en The New Yorker, The New York Times, The Wall Street Journal, AD France, El País. Su obra ha recibido premios de múltiples instituciones como la Society of Illustrators (Institutional Gold Medal, Book winner, Editorial winner). 

 https://soniapulido.com/ 

. . . . . . 

Sonia Pulido, National Illustration Prize 2020 Sonia Pulido, professor of the EINA Postgraduate Diploma in Creative Illustration and Visual Communication Techniques, has been awarded with he National Illustration Prize 2020 for her "long career" and "enormous creative capacity", according to a tweet from the Minister of Culture, José Manuel Rodríguez Uribes. 

 On hearing the news, Sonia commented to EINA: "I am very surprised and very excited, I didn't expect it, really. It is a prize that is given by colleagues in the profession, and the fact that they think I deserve this award makes me very happy, and encourages me to continue working with even more conviction. It is a very happy day, and I can only say thank you”.

Sonia Pulido is an illustrator and a graduate in Fine Arts. Her illustrations have been published, among many others, in The New Yorker, The New York Times, The Wall Street Journal, AD France, El País. Her work has received awards from many institutions such as the Society of Illustrators (Institutional Gold Medal, Book winner, Editorial winner). 

 https://soniapulido.com/No hay comentarios: